Berbequim de impacto a bateria TE-CD 18_48 Li 3

Berbequim de impacto a bateria TE-CD 18_48 Li 3